agroWermikulit do sadzonek i doniczek

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu nieorganicznego AGROWERMIKULIT

Zakres stosowania:

AGROWERMIKULIT przeznaczony jest do upraw tradycyjnych, szklarniowych oraz hydroponicznych.

Wielkość dawek oraz terminy stosowania
Siew nasion

W produkcji roślin pod osłonami należy nasiona wymieszać z wilgotnym AGROWERMIKULITEM frakcji drobnej, następnie zapakować do worka foliowego i umieścić w ciepłym miejscu aby wykiełkowały. Po wykiełkowaniu nasion, całą zawartość wymieszać z glebą lub odkwaszonym torfem w proporcji 1:3 (1 część AGROWERMIKULITU : 3 części gleby/torfu) i umieścić w pojemniku lub skrzynce usypując warstwę około 5 cm.
W uprawie polowej na całej długości grządki dodać AGROWERMIKULIT w ilości 1 łyżka stołowa na 10 cm grządki, następnie wysiać nasiona i przykryć lekko glebą.

Pikowanie

W produkcji roślin pod osłonami wymieszać AGROWERMIKULIT z glebą lub odkwaszonym torfem w proporcji 1:3 (1 część AGROWERMIKULITU : 3 części gleby/torfu) i umieścić w pojemniku lub skrzynce i sadzić siewki roślin. W uprawie polowej przed sadzeniem do każdego dołka dodać 2-3 łyżki stołowe AGROWERMIKULITU.

Przygotowanie podłoży

  • Do ukorzenianie roślin – wymieszać AGROWERMIKULIT z odkwaszonym torfem w proporcji 1:1 lub ukorzeniać w samym AGROWERMIKULICIE.
  • Do uprawy roślin doniczkowych i balkonowych – wymieszać AGROWERMIKULIT z odkwaszonym torfem w proporcji 1:3.
  • Do upraw hydroponicznych – uprawiać rośliny w samym AGROWERMIKULICIE.

Kwiaty rabatowe i warzywa

Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy 3,0-4,0 litry AGROWERMIKULITU równomiernie rozprowadzić na 1m2 i wymieszać z podłożem na głębokość 1-2 cm poprzez zagrabianie. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Sposób przechowywania

Przechowywać w oryginalnych opakowaniu, w miejscu suchym i nienasłonecznionym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności

Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby AGROWERMIKULIT należy stosować rękawice ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.

Prawa autorskie © agrowermikulit.pl 2014

Facebook