Glebopiryna

Agrowermikulit ® glebopiryna …suplement gleby

 

Dzięki przeprowadzonym badaniom i testom eksperci otrzymali wyniki świadczące, iż zastosowanie agroWermikulitu ® pozwala:

  • poprawić strukturę gruntów lekkich (piaszczystych) i ciężkich (gliny i iły)
  • optymalnie regulować warunki powietrzno-wodne
  • aktywnie stymulować wzrost systemu korzeniowego i całej rośliny
  • zmniejszyć kwasowość i proces zasolenia gleb o 8–14%
  • zwiększyć efektywność działania nawozów
  • zmniejszyć gnicie korzeni
  • zwiększyć czas przechowania warzyw i owoców o 10–16%
  • zwiększyć urodzajność o 12–17%.

 

Prawa autorskie © agrowermikulit.pl 2014

Facebook